Lluis Hontangas Canela – Arquitecte

002_masxineta
0

PALS Barri de la Font

Reforma de Mas rural. Any de construcció 2011.

001_Palspineda
0

PALS Pineda de Pals

Ampliació de vivenda unifamiliar aïllada. Any de construcció 2014.

002_direccioobraampl
0

BEGUR La Borna

Ampliació de vivenda unifamiliar amb garatge i piscina. Any de construcció 2013.  

003_parlava
0

PARLAVA

Reforma de vivenda unifamiliar aparellada. Any de construcció.

004fontenilles
0

Reforma de masia per turisme rural. Any de construcció.  

002_porxomontras
0

MONT-RAS

Ampliació de vivenda unifamiliar aïllada amb porxo cobert. Any de construcció 2012.

001_regencos
0

REGENCOS Els Masos

Reforma de vivenda unifamiliar aïllada. Any de construcció 2011.  

001_palshospital
0

PALS La Vila

Reforma de vivenda unifamiliar aïllada amb piscina. Any de construcció 2008.

001_masospals
0

PALS Els Masos

Reforma de vivenda unifamiliar adossada. Any de construcció 2006.