Lluis Hontangas Canela – Arquitecte

0

QUI SOM

LLUIS HONTANGAS CANELA

Nascut a Pals el 19 de setembre de 1956

Títol d’Arquitecte técnic any 1978
Escola Universitària d’Arquitectes de Barcelona
Colegiat 249

Títol d’Arquitecte any 1986
Especialitat edificació
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona
Colegiat 15182

Cursos formatius:
-Curs d’Urbanisme

Cursos formatius Escola Sert:
-CTE (HE1) Limitació de la demanda energètica
-Problemes de construcció 1ª i 2ª part
-La instrucció de Formigó estructural EHE-2008
-Nou decret sobre condicions d’habitabilitat de les vivendes i cèdula d’habitabilitat D55/2009 – D141/2012

001_ANNA

ANNA ROMERO GELPI

Títol de Delineant any 1990
Escola de formació profesional de Girona

Cursos formatius:
-Productivitat Autocad 2D
-Autocad 3D
-Modelatge Sketchup

Cursos formatius Escola Sert:
-Software LIDER-CALENER

 

DESPATX  COL.LABORADOR

Col·laboració amb tècnics d’enginyeria per direccions d’obra, topografia, informes tècnics d’arquitectura i urbanisme, càlculs d’estructura, i d’altres…